Handhavingsprocedures

Handhavingsprocedures zijn het zwaarste middel wat gemeentes kunnen inzetten met vaak onomkeerbare gevolgen. Om die reden is het zowel vanuit de kant van de gemeente als van diegene (bedrijf/burger/organisatie) van het grootste belang dat de procedure extreem zorgvuldig verloopt.

Helaas is dit niet altijd zo. Zelf heb ik jarenlang in grijs schemergebied gezeten door onrechtmatige handhaving en moeten vechten tot aan de Raad van State om mijn gelijk te krijgen. Inmiddels heb ik dit voor meer ondernemers gedaan. Ook de andere kant op trouwens, op gebieden waarop de gemeente weigerde de regels te handhaven waardoor een ondernemer schade ondervond, heb ik geholpen de gemeente toch te bewegen actie te ondernemen.

Heeft u ermee te maken als ondernemer? Of wilt u als gemeentelijke organisatie uw zaakjes wel in orde hebben door te garanderen dat er met een frisse en objectieve blik naar gekeken wordt?

Neem dan contact op!