Participatie en draagvlak begeleiding

Misschien herkent u het volgende scenario: ergens in een gemeente, organisatie of gebied ontstaat een prachtig initiatief of een grote behoefte. Een mooi initiatief wat goed is voor de ontwikkeling in de regio, of een initiatief wat noodzakelijk is om een behoefte te vervullen. Op dat moment begint de molen te draaien:

Een plan wordt ontwikkeld

  • Er wordt een folder gemaakt met informatie voor belangstellenden, misschien een website
  • Er wordt een inspraakavond gehouden
  • Misschien wordt zelfs een klankbordgroep van stakeholders opgericht

Hieruit komt een totaalplaatje en dit alles wordt enthousiast ingevlogen in de gemeenteraad door de belangengroep/het college van B&W/de ondernemer.

En daar blijkt dat ineens de halve buurt op zijn achterste benen staat! Krantenartikelen verschijnen met foto's van boze gezichten, mensen geven aan zich niet gehoord en niet gezien te voelen. Ze voelen zich aangetast in hun eigendommen, in hun belangen, in hun leven...

De gemeenteraad kan hier niet meer instemmen en het prachtige initiatief, de zo noodzakelijke oplossing, de fantastische ontwikkeling wordt weggestopt in de onderste la, het wordt een hoofdpijndossier genoemd. Of... en dat is zeker niet minder erg... de gemeenteraad zet gewoon door en verliest de binding en het positieve contact met een groot gedeelte van de bevolking die zich niet gehoord voelt.

Dit is allemaal te voorkomen!

Wanneer er voldoende wordt gecommuniceerd, wanneer er voldoende naar elkaar wordt geluisterd en voldoende bereidheid is om aan elkaars behoeften tegemoet te komen, dan is het in de meeste gevallen alsnog mogelijk om draagvlak te creëren. Ook in de lastigere gevallen. Ook in de hoofdpijndossiers.

  • Door te zorgen dat mensen zich oprecht gehoord en begrepen voelen
  • Door in alles transparant en eerlijk te zijn
  • Door iedereen van elke stap grondig en uitgebreid op de hoogte te houden op een manier die voor iedereen begrijpelijk en behapbaar is   

Hiermee kunnen lastige dossiers toch vlotgetrokken worden en een positieve vernieuwende impuls krijgen.
Hiermee kan bij nieuwe initiatieven in een vroeg stadium mogelijke problemen worden ondervangen.

Klik hier om een praktijkvoorbeeld te bekijken waarbij een hoofdpijndossier wordt omgezet naar een mooie, nieuwe frisse ontwikkeling waar mensen energie van krijgen.

Of neem gewoon direct contact op voor een vrijblijvend advies!