Participatie en draagvlak begeleiding

Misschien herkent u het volgende scenario: ergens in een gemeente, organisatie of gebied ontstaat een prachtig initiatief of een grote behoefte. Een mooi initiatief wat goed is voor de ontwikkeling in de regio, of een initiatief wat noodzakelijk is om een behoefte te vervullen. Op dat moment begint de molen te draaien:

Een plan wordt ontwikkeld

  • Er wordt een folder gemaakt met informatie voor belangstellenden, misschien een website
  • Er wordt een inspraakavond gehouden
  • Misschien wordt zelfs een klankbordgroep van stakeholders opgericht

Hieruit komt een totaalplaatje en dit alles wordt enthousiast ingevlogen in de gemeenteraad door de belangengroep/het college van B&W/de ondernemer.

En daar blijkt dat ineens de halve buurt op zijn achterste benen staat! Krantenartikelen verschijnen met foto's van boze gezichten, mensen geven aan zich niet gehoord en niet gezien te voelen. Ze voelen zich aangetast in hun eigendommen, in hun belangen, in hun leven...

De gemeenteraad kan hier niet meer instemmen en het prachtige initiatief, de zo noodzakelijke oplossing, de fantastische ontwikkeling wordt weggestopt in de onderste la, het wordt een hoofdpijndossier genoemd. Of... en dat is zeker niet minder erg... de gemeenteraad zet gewoon door en verliest de binding en het positieve contact met een groot gedeelte van de bevolking die zich niet gehoord voelt.

Dit is allemaal te voorkomen!

Vergunningen

Door de bomen het bos niet meer zien, dat is zo'n beetje hoe de meeste mensen zich voelen bij vergunningverlening. Er zijn zo verschrikkelijk veel aspecten en regels en invalshoeken die moeten worden bekeken voordat je een vergunning hebt (regels die meestal ook nog regelmatig veranderen), dat de moed meestal in de schoenen zakt voordat de eerste stap is genomen.

Arntzen Advies kan hierbij bijstaan. 

Handhavingsprocedures

Handhavingsprocedures zijn het zwaarste middel wat gemeentes kunnen inzetten met vaak onomkeerbare gevolgen. Om die reden is het zowel vanuit de kant van de gemeente als van diegene (bedrijf/burger/organisatie) van het grootste belang dat de procedure extreem zorgvuldig verloopt.

Helaas is dit niet altijd zo. Zelf heb ik jarenlang in grijs schemergebied gezeten door onrechtmatige handhaving en moeten vechten tot aan de Raad van State om mijn gelijk te krijgen. Inmiddels heb ik dit voor meer ondernemers gedaan. Ook de andere kant op trouwens, op gebieden waarop de gemeente weigerde de regels te handhaven waardoor een ondernemer schade ondervond, heb ik geholpen de gemeente toch te bewegen actie te ondernemen.

Bestemmingsplannen en planologische procedures

Van elke vierkante centimeter van Nederland wordt inmiddels beschreven hoe die moet/mag worden ingevuld. Hier zijn grote belangen mee gemoeid en een eventuele procedure die hieruit voortvloeit gaat meestal rechtstreeks naar de Raad van State in Den Haag, waar één kans is om het goed te krijgen.

Dit is niet altijd eenvoudige materie. Dankzij jarenlange ervaring in het stoeien met bestemmingsplannen en verscheidene (succesvolle) procedures heeft Arntzen Advies alles wat nodig is om hierin succesvol wegen en oplossingen te zoeken.