Bestemmingsplannen en planologische procedures

Van elke vierkante centimeter van Nederland wordt inmiddels beschreven hoe die moet/mag worden ingevuld. Hier zijn grote belangen mee gemoeid en een eventuele procedure die hieruit voortvloeit gaat meestal rechtstreeks naar de Raad van State in Den Haag, waar één kans is om het goed te krijgen.

Dit is niet altijd eenvoudige materie. Dankzij jarenlange ervaring in het stoeien met bestemmingsplannen en verscheidene (succesvolle) procedures heeft Arntzen Advies alles wat nodig is om hierin succesvol wegen en oplossingen te zoeken.

Ook in discussies over bestemmingsplannen en verschil van mening over de interpretaties kan Arntzen Advies een hoogwaardige inschatting maken van rechten en plichten.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan van uw woning of uw bedrijf? Wilt u weten wat uw rechten zijn en wat u niet mag doen? Is de gemeente bezig met een procedure die wellicht invloed op uw belangen gaat hebben? Of wilt u juist verkennen op welke manier uw mogelijkheden kunnen worden aangepast zodat u verder kan met de toekomst? Neem contact op!

En natuurlijk is Arntzen Advies ook beschikbaar voor overheden die op enige manier hulp nodig hebben bij het voorbereiden, opzetten, interpreteren en onderbouwen van bestemmingsplannen.