Praktijkvoorbeeld participatie en draagvlak

Bewonersenquete OffingawierHet is de toekomst: via participatie de omgevingsgeluiden meteen vanaf de start bij een ontwikkeling of verandering meenemen. Dit is best wel een kunst, maar ook zeker de moeite waard. 

Graag neem ik je mee in een voorbeeldtraject hiervan waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest: het verkeersprobleem van Offingawier

Achtergrond

Offingawier is een dorp naast Sneek. Het ligt tussen Sneek en een groot recreatiegebied in en krijgt daarnaast veel woon- en werkverkeer en sluipverkeer te verwerken. Dit terwijl dit pittoreske dorpje maar een smalle weg heeft. 
Het probleem speelde al jaren en er was ook beterschap beloofd door de gemeente, maar er kwam niets van de grond. Dit zorgde voor een steeds negatievere situatie waarbij de verschillende partijen, gemeente, bewoners en recreatieondernemers, steeds verder tegenover elkaar kwamen te staan.

De verkeerscommissies van de dorpsvereniging vroeg hierbij of ik de zaak vlot kon trekken.

Stap 1: Kijken, lezen en luisteren

Inventariseren van wat als probleem wordt ervaren, wat er al gedaan is in het verleden. Welke stappen zijn ondernomen, welke onderliggende stukken zijn er, welke uitspraken zijn er gedaan en in welke context. Begrijpen wat de geschiedenis is. Luisteren.

Stap 2: Uitkomsten van stap 1 op validiteit en draagvlak testen

Uit stap 1 komen een aantal veronderstellingen en hypotheses. Maar wat nou als de verkeerscommissie aan de slag gaat met de gemeente en daarbij de inwoners verliest? Wat als er gewerkt zou worden aan een oplossing die fantastisch lijkt, maar geen draagvlak heeft binnen de gemeenschap? Wat als er straks een oplossing is die alleen maar meer verdeeldheid oplevert? De prioriteit is de eenheid en het gezamenlijke doel bewaken. Niemand kwijtraken. 

Om hier een basis voor te leggen is er een dorpsbrede digitale enquête uitgezet die massaal is ingevuld. Wat is het probleem precies? Waar is het probleem? Welke oplossingen hebben de voorkeur en zien we nog oplossingen over het hoofd?

Stap 3: Communicatie van de uitkomsten

Zorgen dat de uitkomsten van de enquête in een helder overzicht voor iedereen toegangelijk zijn en daarmee naar de gemeenteraad. Dit is het probleem, dit zijn de wensen en de mogelijke oplossingen, kunnen we hier samen mee aan de slag?

Stap 4: Onderzoek en uitwerking

In samenspraak met de gemeente werd een verkeersbureau op het probleem gezet. Dit verkeersbureau deed dit met ons in twee fasen:

  • Onderbouwing van de cijfers... hoe groot is het verkeersprobleem en waar ligt de oorzaak
  • Onderzoeken van effecten en kosten van potentiële oplossingen

Onderbouwing van de cijfers: hierbij werden verkeersaantallen onderzocht op basis van verschillende bronnen zoals verkeerstellingen en data van Google. 

Al deze uitkomsten werden door middel van een rapport, maar ook door middel van een Youtube filmpje met uitleg aan het dorp gepresenteerd. Hierbij werd expliciet aan het dorp gevraagd mee te kijken, mee te denken en feedback te geven. Dit leverde belangrijke input op waar in de tweede fase van dit onderzoek rekening mee gehouden kon worden.

Effecten en kostenonderzoek: Rekening houdend met de uitkomsten van de eerste fase werden de verschillende potentiële oplossingen doorgerekend op kosten. 

De einduitkomsten van deze twee fasen leverden een goed onderbouwd maar ook ingewikkeld onderzoek op. Om het voor iedereen begrijpelijk te maken en te zorgen dat het voor iedereen haalbaar zou zijn de stof tot zich te nemen is vervolgens opnieuw social media ingezet en is in een filmpje van 13 minuten precies de uitkomsten van het proces tot dan toe uitgelegd.

 

Stap 5: Brede communicatie

Met name het filmpje is breed bekeken. Niet alleen door inwoners, maar ook door de betrokken wethouders en gemeenteraad en de andere belanghebbenden zoals de ondernemers en bewoners en recreanten van het recreatiegebied. Op basis daarvan is nu één eenduidig beeld ontstaan van mogelijke effecten en meest gewenste oplossingen en met dit brede draagvlak kan nu naar een oplossing toegewerkt worden. Dit wordt de volgende stap. We hebben er alle vertrouwen in dat dit proces tot een goede en vooral breed gedragen oplossing voor een langslepend probleem gaat worden!

Benieuwd hoe Arntzen Advies bij jouw procedure het verschil kan maken in draagvlak en participatie? Neem contact op!